Landskapet

Hol er ei typisk fjellkommune der 91 % av arealet ligg over 900 moh. Hallingskarvet med sine 1933 meter over havet, er høgaste punktet i kommunen. Ja, faktisk talt i heile Buskerud. Her vil me legge ut nye bilete frå naturen rundt uss, og syne fram det flotte landskapet som er kring uss. Eit viktig poeng er at alle produsentane i Ostebygda har både gardsbruk heile året, og stølsdrift om sumaren.