I Ostebygda er dyrevelferd viktigst av alt. Kuer og geiter må ha det godt for at det skal bli god ost. Alle våre produsenter reiser til fjells med dyra sine om sumaren. Stølslivet er godt for både mennesker og dyr.