Lastar Hendingar

← Attende til Hendingar

Gurostølen

Gurostølen ligg i Hol kommune, midt mellom Oslo og Bergen, langs fylkesveg 50. 950 m.o.h ved foten av Hallingskarvet. Stølen har ei 400 år lang historie som starta med at Guro, ei gong på 1600 tallet, flytta dyra hit, for å nytte dei gode fjellbeitene. Den gongen var det ei nødvendigheit for å overleve som jordbrukere i fjellbygdene. I generasjoner har det vorte skapa tradisjoner som me ynskjer å formidle gjennom dei varene vi tilbyr i dag. Fjellbeitemjølka har andre kvaliteter enn vanleg mjølk, prega av beites mangfoldige flora som gir rike fettsyrer og antioksidanter.